Dossier:Drebbels Submarine

From Cornelis Drebbel
Revision as of 16:56, 6 June 2022 by Admin (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

The construction of a submarine navigating in the Thames undoubtedly was Drebbel's most famous performance.
Featured article: 'Isaac Beeckman in 1620

Isaac Beeckman, Den 15en Meerte anno 1620 stilo novo. Over een dach ofte twee creegh ick van vader eenen brieff, in denwelcken hy my schreef, dat DREBBEL in Engelandt een schuyte gepractiseert heeft, daermede hy onder ende boven water varen kan als hy wilt.

"Drebbels opzienbarendste uitvinding was zijn duikboot. Het is echter ook de uitvinding die het meest in nevelen is gehuld. Wanneer precies de proefvaart heeft plaatsgevonden, is onbekend. Het moet 1619 of 1620 geweest zijn".
Duikboot1.jpg

 
Van Drebbel.jpg